پورتال سازمان اقتصادی رضوی|توسعه ارتباطات و تعامل با بنگاه های اقتصادی و مالی در سطح بین المللی|حداکثر سازی ارزش دارایی های موجود و انتخاب بهینه سبد دارایی ها در حوزه های کسب و کار|ارتقا بازده فروش و

Get Adobe Flash Player

You must have the latest Flash player installed. You can download it here.


 
 
سازمان اقتصادی رضوی - خبرها       سازمان اقتصادی رضوی - پست الکترونیک       سازمان اقتصادی رضوی-گردش مکاتبات
سازمان اقتصادی رضوی - آموزش مجازی       سازمان اقتصادی رضوی - فیلم های مستند شرکت ها       سازمان اقتصادی رضوی - شبکه متخصصین
سازمان اقتصادی رضوی - مطالعات ابنیه حرم مطهر       سازمان اقتصادی رضوی - مناقصه ها و مزایده ها       سازمان اقتصادی رضوی - فرصت های شغلی
 
     
 
 
تحولات سريع اقتصاد جهاني، شرايط منطقه اي و ملي و به ويژه برنامه ها و خط مشي كوتاه مدت و بلند مدت آستان قدس رضوي در راستاي دستيابي به اهداف فرهنگي ايجاب مي نمايد، فعاليت هاي اقتصادي آستان قدس رضوي در قالب راهبردهاي توسعه اي و برنامه هاي منطقي و عملي طراحي در راستاي افزايش ثروت سهامداران به مرحله اجرا درآيند. «مؤسسه سازمان اقتصادي رضوي» كه از سال 1377 شمسي به منظور تفكيك فعاليت‌هاي اقتصادي از فعاليت‌هاي فرهنگي آستان قدس رضوي تاسيس يافته، بعنوان پشتوانه مطمئن اقتصادي رسالت تامين مالي فعاليت‌هاي فرهنگي اين نهاد معنوي را بر عهده دارد و در راستاي اصلاح ساختار اقتصادي واحدهاي تابعه، در دستيابي به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ورود به بازارهاي جهاني جهت فروش محصولات توليدي تلاش مي‌نمايد.